Regálové PVC lišty

RR1 Regálová PVC lišta

Plastová cenovková lišta. Rozmery je možné upraviť podľa požiadavky. Lišty  dodávame  s obojstranne lepiacou páskou alebo magnetickou páskou .

Materiál : 0,5 mm PVC

Formát : 350 x 90 x 100 mm

Brandovanie : sieťotlačou

 

RR2 Regálová PVC lišta

Plastová cenovková lišta. Rozmery je možné upraviť podľa požiadavky. Lišty dodávame s obojstranne lepiacou páskou alebo magnetickou páskou .

Materiál : 0,5 mm PVC

Formát : 350 x 90 x 100 mm

Brandovanie : sieťotlačou

 

RR3 Regálová PVC lišta

Plastová cenovková lišta. Rozmery je možné upraviť podľa požiadavky. Lišty dodávame s obojstranne lepiacou páskou alebo magnetickou páskou .

Materiál : 0,5 mm PVC

Formát : 350 x 90 x 100 mm

Brandovanie : sieťotlačou

 

RR4 Regálová PVC lišta

Plastová cenovková lišta. Rozmery je možné upraviť podľa požiadavky. Lišty dodávame  s obojstranne lepiacou páskou alebo magnetickou páskou .

Materiál : 0,5 mm PVC

Formát : 350 x 90 x 100 mm

Brandovanie : sieťotlačou

 

RR5 Regálová PVC lišta

Plastová cenovková lišta. Rozmery je možné upraviť podľa požiadavky. Lišty  dodávame s obojstranne lepiacou páskou alebo magnetickou páskou .

Materiál : 0,5 mm PVC

Formát : 350 x 90 x 100 mm

Brandovanie : sieťotlačou