Možnosti platby a doprava_

Platba vopred na bankový účet - za tovar je možné zaplatiť prostredníctvom bankového účtu. Predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru v plnej výške objednaného tovaru a dopravy. Po pripísaní uvedenej čiastky vám bude tovar následne zaslaný kuriérskou službou v dohodnutom dodacom termíne, prípadne si tovar môžete vyzdvihnúť osobne na adrese prevádzky.  Pri platbe je potrebné uviesť ako variabilný symbol  číslo faktúry.

 

Cena za dopravu

Od [kg] Do [kg] Cena v EUR bez DPH
0 2 5,00
2 5 6,90
5 10 8,70
10 20 10,20
20 30 13,30
30 50 18,40
50 a viac 0,50 / kg

 

Platba pri prevzatí tovaru - na dobierku – ak nechcete platiť za tovar vopred a viac Vám vyhovuje platiť pri preberaní tovaru, môžete využiť spôsob platby na dobierku a zaplatiť v hotovosti kuriérovi pri doručení tovaru.

 

Poplatok za dobierku

Cena dobierky v EUR Poplatok za dobierku v EUR
do 150,- 1,50
do 300,- 1,70
nad 300,- 2,00

 

Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne sa dodacia lehota pohybuje v rozmedzí 2-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad,  ktorý zároveň slúži aj ako dodací list.

Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť, a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru, a to najneskôr pri jeho odovzdaní. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.