Shevimpex

Your reliable supplier of screen printing inks, chemistry, transfer media, machines and equipments, also DTF materials and equipments.

Farby

  Všeobecné vyhlásenie

  Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Shevimpex. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť Shevimpex zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

   

  Spoločnosť Shevimpex si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

   

  Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve spoločnosti Shevimpex alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Shevimpex. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Shevimpex.

   

  Všetky osobné údaje získava spoločnosť Shevimpex od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala ( kontakt, dopyt, otázky a odpovede ) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

   

  Garančná doba u dodávaných výrobkov je štandardne upravená na dobu 6 mesiacov od ich dodávky, pokiaľ nebude dojednané inak.