Shevimpex

výroba a potlač pod jednou strechou

Farby

Shevimpex

výroba a potlač pod jednou strechou

Stroj

Shevimpex

výroba a potlač pod jednou strechou

Produkty

  Všeobecné vyhlásenie

  Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Shevimpex. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť Shevimpex zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

   

  Spoločnosť Shevimpex si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

   

  Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve spoločnosti Shevimpex alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Shevimpex. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Shevimpex.

   

  Všetky osobné údaje získava spoločnosť Shevimpex od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala ( kontakt, dopyt, otázky a odpovede ) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

   

  Garančná doba u dodávaných výrobkov je štandardne upravená na dobu 6 mesiacov od ich dodávky, pokiaľ nebude dojednané inak.